[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
وب سایت انجمن های علمی
..
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
..
مجله علمی ترویجی
..
Certificate of Membership

AWT IMAGE

..
تخریب و احیا اراضی طبیعی
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
معرفی پایگاه
..
:: اساسنامه ::

  اساسنامه انجمن آبخیزداری ایران

  فصل اول کلیات و اهداف:

  ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط، انجمن آبخیزداری ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

  ماده 2: انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

  ماده 3: مرکز انجمن در استان البرز- کرج- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

  ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

  فصل دوم وظایف و فعالیتها:

  ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

  1-5- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی علمی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم آبخیزداری و علوم وابسته سر و کار دارند.

  2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

  3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

  4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

  5-5- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

  6-5- تهیه بولتن علمی خبری انجمن و انتشار کتب و نشریات علمی.

  7-5- تشکیل و شرکت در کارگاههای آموزشی و تنظیم برنامه­های بازدیدی از اقدامات تحقیقاتی و اجرایی در داخل و خارج از کشور.

  8-5- تکثیر و فروش نشریات، آرمها، تقویم، کارت تبریک و سایر موارد مشابه تحت نام انجمن.

  فصل سوم انواع و شرایط عضویت:

  ماده 6: نوع و شرایط عضویت

  1-6- عضویت پیوسته

  مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته آبخیزداری و رشته‌های وابسته باشند،بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت و افرادی که دارای درجه کارشناسی با 5 سال سابقه خدمت در رشته آبخیزداری و علوم وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

  2-6- عضویت وابسته:

  افرادی که دارای شرایط زیر هستند می­توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند:

  الف) کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته­های مذکور در بند6-1 باشند.

  ب) کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 2 سال بنحوی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

  3-6- عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویانی که در رشته‌های آبخیزداری و علوم وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

  4-6- عضویت افتخاری:

  شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حفاظت آب و خاک و آبخیزذاری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

  5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

  سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

  تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

  تبصره 2: اعضای افتخاری کلیه مزایای اعضای پیوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره را دارا هستند.

  تبصره 3: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می­شوند.

  ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

  تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

  تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

  ماده 8: عضویت بموجب یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

  1-8- استعفای کتبی

  2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

  3-8- فوت

  تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

  

  

  فصل چهارم ارکان انجمن:

  ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

  الف) مجمع عمومی ب) هیئت مدیره ج) بازرس

  الف) مجمع عمومی

  ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

  1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

  2-10- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت.

  3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده همانند شزایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می­باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.

  تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی از طریق روزنامه‌ و آگهی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضا برسد.

  ماده 11: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

  1-11- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

  2-11- تصویب خط مشی انجمن

  3-11- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس

  4-11- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

  5-11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

  6-11- عزل هیات مدیره و بازرس

  7-11- تصویب انحلال انجمن

  تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

  تبصره 2: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می­شوند.

  تبصره 3: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندید کرده­اند.

  تبصره 4: مجمع عمومی فوق العاده فوق به منظور تصمیم­گیری در مواد بندهای 5-11، 6-11 و 7-11، تشکیل می­شود.

  ب هیئت مدیره

  ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و3 نفر عضو علی‌البدل است. که هر دو سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

  1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

  تبصره: حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از سه چهارم آرای حاضران در جلسه مجمع عمومی عادی می­توانند برای یک دوره­ دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

  2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

  3-12- هیئت مدیره حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف، انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه­دار و دبیر اقدام می‌نماید.( تقسیم وظایف محوله به هیات مدیره در جلسات داخلی آن انجام می­گیرد و جزو وظایف اعضای هیات مدیره می­باشد)

  4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای دبیر یا رئییس هیات مدیره معتبر است.

  5-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد.

  6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

  7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

  8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

  9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

  10-12- شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

  11-12- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن­های علمی ارسال نماید.

  تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

  ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

  1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

  2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

  3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول انجمن

  4-13- تدوین و تصویب آیین نامه­های اجرایی

  5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی برای طرح در مجمع عمومی

  6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل ‌غیر

  7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

  8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

  9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

  10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

  11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  ج بازرس

  ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 1 انتخاب می‌نماید.

  تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است .

  ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

  1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

  2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

  3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت

  مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرارگیرد.

  فصل پنجم گروههای علمی انجمن:

  ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

  1) گروههای تخصصی

  2) کمیته آموزش و پژوهش

  3) کمیته انتشارات

  4) کمیته آمار و اطلاعات

  5) کمیته پذیرش و روابط عمومی

  6) کمیته گردهمایی‌های علمی

  1-16- تهیه و تصویب آیین­نامه تشکیل گروهها و کمیته­ها با هیات مدیره انجمن است.

  فصل ششم بودجه و مواد متفرقه:

  ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

  1-17- حق عضویت‌ اعضا

  2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

  3-17- دریافت هدایا و کمکها

  4-17- فروش نشریات، بولتن، آرمها، کارت تبریک، تقویم سالانه و سایر موارد تحت نام و مهر انجمن که جنبه ترویجی و تبلیغی دارند.

  ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌شود.

  ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

  ماده 20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

  ماده 21: کلیه مدارک و پرونده­های مالی و غیرمالی در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

  ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.

  ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

  ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی­ها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

  ماده 25: این اساسنامه مشتمل برشش فصل و 25 ماده و 57 زیرماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 19/04/1390 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

  محل امضای هیئت مؤسس                  محل امضای هیئت رییسه                               جلسه مجمع عمومی

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 8756 بار   |   دفعات چاپ: 2176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 271 بار   |   0 نظر
انجمن آبخیزداری ایران Watershed Management Society of Iran
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 4549