انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
پویش ملی COVID-۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/24 | 
📣 انجمن علمی مرتع و آبخیزداری و پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌کنند:
🦠 پویش ملی covid_۱۹ و چالش‌های منابع آب و محیط زیست
📌 چگونه می‌توانیم به منابع آب و محیط زیست سیاره خود تحت شرایط بحرانی covid_۱۹ کمک کنیم؟
📚 دانشجویان ،اساتید، محققان ،کارشناسان و مسئولان اجرایی می‌توانند در این پویش شرکت کنند.
📤آثار قابل ارسال:
✅ عکس
✅مقالات علمی
✅پوستر
✅فیلم کوتاه
✅ایده‌ها
⏰ مهلت ارسال آثار: ۴ خرداد ۱۳۹۹
🌐رایانامه: wmriuma.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.1020.fa
برگشت به اصل مطلب