انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
گزارش مناظره انتقال آب بین حوضه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/10 | 
جهت مشاهده کلیک نمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.1134.fa
برگشت به اصل مطلب