انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
معرفی حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳ | 
کتاب حاضر با تأکید بر بررسی جامع و گسترده در مورد ضرورت، مزایا و معایب، نوع کاربرد، آماده‌سازی و اهمیت انواع مختلف افزودنی‌های خاک در جهان و با تأکید بر تجارب استفاده از آن‌ها در ایران به رشته تحریر در آمده است. مرقومه ارائه شده با هدف و تاکید ویژه بر مهار رواناب و فرسایش خاک و هم‌چنین ارزیابی اثرهای مفید و زیان‌بار آن‌ها بر محیط زیست، تحلیل اقتصادی آن‌ها و نیز معرفی افزودنی‌های نوظهور با هدف مدیریت منابع خاک و آب تدوین شده است.
این کتاب برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته‌های مختلف منابع طبیعی و کشاورزی و به‌ویژه علوم و مهندسی آبخیزداری، فیزیک و حفاظت خاک، مدیریت منابع آب، مدیریت بیابان و علوم مرتع و جنگل قابل استفاده می‌باشد. هم‌چنین این کتاب می‌تواند برای متولیان امر حفاظت خاک و آب و نیز سیاست‌گزاران مربوطه و برای تسهیل فهم بهتر و دقیق‌تر اصول مدیریت فرسایش خاک و حفظ منابع آب و طبعاً استفاده از روش‌های زیستی و کاربرد رویکردهای سازگار و اجرای اقدامات و مدیریت راهبردی حفاظت خاک و آب مناسب و کارآمد باشد.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.554.fa
برگشت به اصل مطلب