انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
نشست مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی در رابطه با مقدمات اجرای سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۵ | 
جهت مشاهده کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.705.fa
برگشت به اصل مطلب