انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۷ | 
قابل توجه اعضا پیوسته؛‌ در صورت عدم حضور، هر شرکت کننده (فقط اعضای پیوسته) می تواند یک وکالتنامه به همراه داشته باشد. 
برای دریافت فرم وکالتنامه کلیک نمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.718.fa
برگشت به اصل مطلب