انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
مصوبات مهم جلسه دی ماه انجمن آبخیزداری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/25 | 
مصوبات مهم جلسه دی ماه انجمن آبخیزداری ایران:
1- پیگیری بند ج تبصره 21 لایحه بودجه سال 1398 کشور در خصوص واگذاری واحدهای پژوهشی به بخش غیر دولتی، انحلال یا ادغام واحدهای پژوهشی دستگاه های اجرایی در یک واحد
2- تلاش همگانی به منظور ارتقاء امتیازات و رفع نواقص و کمبودها را در فصل پایانی سال 1397 
3-
هفته آخر خرداد 98 زمان بررسی مقالات چهاردهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری
4- پیگیری  همکاری همه جانبه با ستاد احیاء دریاچه ارومیه در برگزاری چهاردهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری 
5- درخواست معرفی پیشکسوتان سال 97 از مراکز اجرایی، آموزشی و پژوهشی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.787.fa
برگشت به اصل مطلب