انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
گزارشی از دکتر علی جعفری عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و نماینده انجمن آبخیزداری در استان بوشهر در خصوص سیلاب‌های اخیر کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/1 | 
عضو محترم انجمن
برای کسب اطلاعات بیش‌تر کلیک نمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.888.fa
برگشت به اصل مطلب