انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/3 | 
📣📣فراخوان
✅دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با‌ مشارکت انجمن‌ آبخیزداری ایران برگزار می‌کند:
((پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران))
 
🗓۶الی۸ آبان ۱۳۹۹
 🌍 ساری_ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.976.fa
برگشت به اصل مطلب