[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
وب سایت انجمن های علمی
..
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
..
مجله علمی ترویجی
..
Certificate of Membership

AWT IMAGE

..
تخریب و احیا اراضی طبیعی
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
معرفی پایگاه
..
:: اساسنامه ::

  اساسنامه انجمن آبخیزداری ایران

  فصل اول کلیات و اهداف:

  ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط، انجمن آبخیزداری ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

  ماده 2: انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

  ماده 3: مرکز انجمن در استان البرز- کرج- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

  ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

  فصل دوم وظایف و فعالیتها:

  ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

  1-5- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی علمی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم آبخیزداری و علوم وابسته سر و کار دارند.

  2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

  3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

  4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

  5-5- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

  6-5- تهیه بولتن علمی خبری انجمن و انتشار کتب و نشریات علمی.

  7-5- تشکیل و شرکت در کارگاههای آموزشی و تنظیم برنامه­های بازدیدی از اقدامات تحقیقاتی و اجرایی در داخل و خارج از کشور.

  8-5- تکثیر و فروش نشریات، آرمها، تقویم، کارت تبریک و سایر موارد مشابه تحت نام انجمن.

  فصل سوم انواع و شرایط عضویت:

  ماده 6: نوع و شرایط عضویت

  1-6- عضویت پیوسته

  مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته آبخیزداری و رشته‌های وابسته باشند،بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت و افرادی که دارای درجه کارشناسی با 5 سال سابقه خدمت در رشته آبخیزداری و علوم وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

  2-6- عضویت وابسته:

  افرادی که دارای شرایط زیر هستند می­توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند:

  الف) کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته­های مذکور در بند6-1 باشند.

  ب) کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 2 سال بنحوی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

  3-6- عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویانی که در رشته‌های آبخیزداری و علوم وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

  4-6- عضویت افتخاری:

  شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حفاظت آب و خاک و آبخیزذاری حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

  5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

  سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

  تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

  تبصره 2: اعضای افتخاری کلیه مزایای اعضای پیوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره را دارا هستند.

  تبصره 3: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می­شوند.

  ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

  تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

  تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

  ماده 8: عضویت بموجب یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

  1-8- استعفای کتبی

  2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

  3-8- فوت

  تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

  

  

  فصل چهارم ارکان انجمن:

  ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

  الف) مجمع عمومی ب) هیئت مدیره ج) بازرس

  الف) مجمع عمومی

  ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

  1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

  2-10- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت.

  3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده همانند شزایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می­باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.

  تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی از طریق روزنامه‌ و آگهی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضا برسد.

  ماده 11: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

  1-11- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

  2-11- تصویب خط مشی انجمن

  3-11- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس

  4-11- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

  5-11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

  6-11- عزل هیات مدیره و بازرس

  7-11- تصویب انحلال انجمن

  تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

  تبصره 2: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می­شوند.

  تبصره 3: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندید کرده­اند.

  تبصره 4: مجمع عمومی فوق العاده فوق به منظور تصمیم­گیری در مواد بندهای 5-11، 6-11 و 7-11، تشکیل می­شود.

  ب هیئت مدیره

  ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و3 نفر عضو علی‌البدل است. که هر دو سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

  1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

  تبصره: حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از سه چهارم آرای حاضران در جلسه مجمع عمومی عادی می­توانند برای یک دوره­ دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

  2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

  3-12- هیئت مدیره حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف، انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه­دار و دبیر اقدام می‌نماید.( تقسیم وظایف محوله به هیات مدیره در جلسات داخلی آن انجام می­گیرد و جزو وظایف اعضای هیات مدیره می­باشد)

  4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای دبیر یا رئییس هیات مدیره معتبر است.

  5-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد.

  6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

  7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

  8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

  9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

  10-12- شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

  11-12- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن­های علمی ارسال نماید.

  تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

  ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

  1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

  2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

  3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول انجمن

  4-13- تدوین و تصویب آیین نامه­های اجرایی

  5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی برای طرح در مجمع عمومی

  6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل ‌غیر

  7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

  8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

  9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

  10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

  11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  ج بازرس

  ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 1 انتخاب می‌نماید.

  تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است .

  ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

  1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

  2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

  3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت

  مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرارگیرد.

  فصل پنجم گروههای علمی انجمن:

  ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

  1) گروههای تخصصی

  2) کمیته آموزش و پژوهش

  3) کمیته انتشارات

  4) کمیته آمار و اطلاعات

  5) کمیته پذیرش و روابط عمومی

  6) کمیته گردهمایی‌های علمی

  1-16- تهیه و تصویب آیین­نامه تشکیل گروهها و کمیته­ها با هیات مدیره انجمن است.

  فصل ششم بودجه و مواد متفرقه:

  ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

  1-17- حق عضویت‌ اعضا

  2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای

  3-17- دریافت هدایا و کمکها

  4-17- فروش نشریات، بولتن، آرمها، کارت تبریک، تقویم سالانه و سایر موارد تحت نام و مهر انجمن که جنبه ترویجی و تبلیغی دارند.

  ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌شود.

  ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

  ماده 20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

  ماده 21: کلیه مدارک و پرونده­های مالی و غیرمالی در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

  ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.

  ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

  ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی­ها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

  ماده 25: این اساسنامه مشتمل برشش فصل و 25 ماده و 57 زیرماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 19/04/1390 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

  محل امضای هیئت مؤسس                  محل امضای هیئت رییسه                               جلسه مجمع عمومی

دفعات مشاهده: 8792 بار   |   دفعات چاپ: 2192 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 271 بار   |   0 نظر
>
انجمن آبخیزداری ایران Watershed Management Society of Iran
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4570