انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
هفدهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find-1.61.1273.fa.html
برگشت به اصل مطلب